Изтеглете регистрационната форма от тук!



Попълнената според изискванията регистрационна форма се изпраща на e-mail:
klimentovi_dni_bf@biofac.uni-sofia.bg



Срокът за регистрация и подаване на резюмета се удължава до 23:59 часа на 25 октомври 2021 г.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ
При регистрация за участие на презентиращ автор - студент в ОКС Бакалавър
или ОКС Магистър
Без такса
Заплащане на такса за участие до 15 октомври 2021. 30 лв.
Заплащане на такса за участие след 15 октомври 2021. 50 лв.